• I retten

Uavhengig kontroll utsatt, igjen

Krav om uavhengig kontroll etter ny plan- og bygningslov er utsatt atter en gang. Det opplyser Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding 21.03.2010. Temaet ble også tatt opp av minister Liv Signe Navarsete i talen på Byggedagene 2012. Hovedproblemet synes å være uro rundt de nye reglene og at det ikke vil være nok kontrollforetak på plass i alle deler av landet innen 1. juli i år.