• I retten

Ulovlig anbudssamarbeid

Konkurransetilsynet varslet 22. februar to firmaer innen taktekkerbransjen om at tilsynet vurderer å ilegge dem overtredelsesgebyr for anbudssamarbeid i strid med konkurranseloven. Les mer her.