undersøkelsesplikt


  • Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

    Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

    Totalentreprisestandarden NS 8407 pkt. 23.1 oppstiller plikt for totalentreprenøren til å innhente opplysninger om forhold i grunnen, blant annet ved henvendelse til det offentlige. Vi har kontaktet de største kommunene for å se om det har vært økt pågang fra totalentreprenører etter at standarden trådte i kraft i 2011. Noen vesentlig økning ser det – […]

    Les mer


Søk