standardkontrakt


 • Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter
  ,

  Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter

  I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter.

  Read more
 • SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll
  ,

  SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

  Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404. SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår uttalelse kan du lese her. Vi har også omtalt den nye standarden i tidligere innlegg: “Mangler ved ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll?” “Ny […]

  Read more
 • Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll
  ,

  Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

  Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll. Forslaget foranlediges av at innføringen av reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, trådte i kraft 1. januar i år. En komité oppnevnt av Standard Norge, har diskutert seg frem til det foreliggende forslag. Komitéen har vært […]

  Read more
 • Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?
  ,

  Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

  Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”  Rapporten inneholder en vurdering av de juridiske konsekvensene av BIM (“BygningsInformasjonsModellering”), samspill (evt. partnering) og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid). Komiteen, under ledelse av prof. Knut Kaasen, har konkludert med at den ikke anbefaler […]

  Read more
 • Hvordan bygge kino?
  ,

  Hvordan bygge kino?

  For en tid tilbake ble vi bedt om å bidra til en håndbok om kinobygging. Resultatet ble en innholdsspekket guide til alle som går med planer om å oppføre bygg med kulturformål. Vår artikkel handlet om organiseringen av selve byggeprosessen gjennom bruk av kontrakter. Artikkelen munnet ut i følgende 10 gode råd til utbyggeren: 1)      […]

  Read more

Søk