reklamasjon


 • , , ,

  Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

  Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et annet regelsett, foreldelsesbestemmelsene, som løper parallelt og uavhengig av reklamasjonsfristene.

  Les mer
 • Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse
  , ,

  Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

  En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen kontraktens reklamasjonsfrister, så må man i tillegg avbryte foreldelsesfristen som løper parallelt. Foreldelse kan godt inntre før reklamasjonsfristen er utløpt. Til illustrasjon kan vi se […]

  Les mer
 • Vi holder frokostseminar om reklamasjonshåndtering

  Vi holder frokostseminar om reklamasjonshåndtering

  Vi setter av høstens første Forum for bygg- og anleggsrett til å presentere hvordan man skal håndtere reklamasjoner både fra byggherresiden og entreprenørsiden. Vi vil gjennomgå reklamasjonsreglene og belyse hva man må være særlig oppmerksom på. I tillegg vil vi komme med noen praktiske tips til hvordan man kan gjennomføre reklamasjonsprosessen på best mulig måte. […]

  Les mer
 • Reklamasjon

  En reklamasjon er en beskjed fra kreditor til debitor i et kontraktsforhold om at det har oppstått kontraktsbrudd. Norsk rett krever som hovedregel at kreditor gir slik beskjed for at han skal kunne gjøre kontraktsbrudd gjeldende mot debitor. En reklamasjon karakteriseres derfor som et rettsbevarende utsagn. Reklamasjonsreglene gjelder ikke for alle typer kontraktsbrudd. Hvilke kontraktsbrudd det må reklameres over beror på hva som er avtalt mellom partene og hva som evt. er regulert i lovgivning eller annen bakgrunnsrett.

  Les mer

Søk