plan- og bygningsrett


  • Misbruk av kommunedelplaner

    Misbruk av kommunedelplaner

    I det siste har jeg sett flere eksempler på at kommuner velger å benytte kommunedelplaner, i stedet for ordinære reguleringsplaner, når for eksempel infrastukturtiltak som veibygging eller utvidelse av flyplass eller andre tiltak skal realiseres. Det virker som om kommunene ser dette som en smart måte å komme utenom en reguleringsplanprosess der kravene til involvering…

    Les mer: Misbruk av kommunedelplaner

Søk