notat


  • Dalende produktivitet i byggenæringen?
    , ,

    Dalende produktivitet i byggenæringen?

    Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av at produktiviteten i byggenæringen har vært avtagende de siste 10-15 årene. På oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet har SINTEF Teknologi og samfunn i samarbeid med NTNU, Catenda, SSB, arkitektfirmaet Narud, Stokke Wiig og Metier/BA2015 vurdert dagens produktivitetsmålinger […]

    Les mer


Søk