Næringslivets forum for offentlige anskaffelser


  • NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser
    ,

    NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser

    NHO relanserer nå Næringslivets forum for offentlige anskaffelser (NFOA). NHO ønsker med dette å skape en ny arenea for diskusjon mellom aktørene i de offentlige anskaffelsesprosessene. Det er ønskelig å trekke til seg deltagere fra tilbyderne, oppdragsgiverne, rådgiverne og andre som befatter seg med offentlige anskaffelser. NFOA skal møtes fire ganger i året. Samlingene ledes av NHO- advokat […]

    Les mer


Søk