lokal godkjenning


  • Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

    Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

    Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer av lovverket innen to måneder.   For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må et foretak søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden […]

    Les mer

Søk