LB-2010-89858


  • Konsulentene får svi for anbudsfeil
    ,

    Konsulentene får svi for anbudsfeil

    En stor andel av de offentlige anbudskonkurransene gjennomføres av eksterne konsulentselskaper. Ved å påta seg oppdrag om gjennomføring av konkurranser, påtar konsulentene seg også risikoen for feil som begås. I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett ble et rådgivingsfirma dømt til å betale erstatning på nærmere 1 million kroner til sin oppdragsgiver. Oppdraget gjaldt gjennomføring av […]

    Les mer


Søk