Kommunal- og regionaldepartementet


  • Forenkling av byggereglene
    ,

    Forenkling av byggereglene

    Byggesaksprosessene skal effektiviseres, blant annet ved at det ikke lenger vil være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer og mindre tilbygg som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Det skal nå holde med en registrering hos kommunen, såfremt du holder deg innenfor vedtatt plan for området. Det eneste som kreves er at du venter i tre uker […]

    Les mer


Søk