Håndverkerklagenemnd


  • Ny klagenemnd for håndverkertjenester
    ,

    Ny klagenemnd for håndverkertjenester

    Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet i 2011. Nå gjenoppstår nemnda. I følge tatt fra Prognosesenteret vil nordmenn i år bruke over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av hus og hytter. […]

    Les mer


Søk