fylkesmannen


  • Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

    Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

    Bergens Tidende har i en artikkelserie den siste tiden satt fokus på konsekvensene av økt støy fra helikopter- og flytrafikk. Avinors prognoser for trafikkøkning ved norske lufthavner viser at svært mange vil bli berørt av den stadig voksende trafikken. Eksisterende boliger og næringsvirksomhet innenfor en vid radius fra en flyplass må forvente økt støy i de kommende […]

    Les mer


Søk