ESA


 • ,

  Kraftprodusenter er nå unntatt fra anskaffelsesregelverket

  ESA har innvilget fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for kraftprodusenter i Norge. Unntaket gjelder produksjon og grossistsalg. Kontrakter som inngås for å utøve slike aktiviteter kan nå inngås uten at det gjennomføres konkurranse i tråd med forsyningsforskriften. Vedtaket som ble fattet den 22. mai fremkom etter en søknad fra norske kraftprodusenter. Muligheten til å […]

  Les mer
 • Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer av lovverket innen to måneder.   For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må et foretak søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden […]

  Les mer
 • Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen
  ,

  Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

  EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det […]

  Les mer

Søk