direktoratet for byggkvalitet


  • Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

    Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

    Denne uken sender Direktoratet for byggkvalitet ut et rapporteringsskjema for tidsavgrenset tilsyn til kommunene.   Bakgrunn for rapporteringen Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 har det vært krav om at energibruk og universell utforming skulle inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder. Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til direktoratet om gjennomførte tilsyn i perioden.…

    Les mer: Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

Søk