byggesaksforsikriften


  • Oppdatering av veiledningen til byggereglene
    ,

    Oppdatering av veiledningen til byggereglene

    1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10. Dette er endringene som er gjort 1. oktober: TEK10: I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om lydforhold, romhøyde og bod. Det er også gjort en utdypning av bestemmelsene om løfteinnretninger. Det er i tillegg gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten […]

    Les mer


Søk