Blikkenslager


  • Første dom om hvitrust på sink i Norge

    Første dom om hvitrust på sink i Norge

    I september i år ble første dom i Norge om hvitrust på sinkprodukter rettskraftig (LA-2012-105182). Agder lagmannsrett ga et blikkenslagerfirma medhold i at hvitrust på sink utgjorde en mangel som følge av svekket estetisk uttrykk. Avtaleinngåelsen og gjennomføringen av avtalen Blikkenslagerfirmaet Walther Karppinen & Sønn AS inngikk i 2005 avtale med en byggherre om å […]

    Les mer


Søk