Avtale


  • Avtale med forbruker

    I vår moderne lovgivning har forbrukere et sterkt vern. Avtaler som reduserer forbrukerens rettigheter, er helt eller delvis ugyldige. Her ligger det mange feller som entreprenører må unngå å gå i.  I moderne lovgivning er forbrukerinteressene sterkt ivaretatt. Bustadoppføringsloven, avhendingsloven og forbrukerkjøpsloven er alle eksempler på dette. Også i avhendingsloven, som kommer til anvendelse ved…

    Les mer: Avtale med forbruker

Søk