avlysning


 • Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse
  ,

  Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse

  I en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett er det slått fast at en feil fra en offentlig oppdragsgivers side bare vil være grunn til avlysning av konkurransen dersom det er sannsynliggjort at feilen, som en nærliggende mulighet, kan ha hatt betydning konkurransens utfall.

  Les mer
 • ,

  KOFA-avgjørelse om klagefrist

  I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av ny brannstasjon. Konkurranse ble kunngjort to ganger, men begge konkurransene ble avlyst. Den første med begrunnelsen at det ikke var grunnlag for å sammenligne tilbudene […]

  Les mer
 • ,

  Fagseminar – offentlige anskaffelser

  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen onsdag den 21. september 2011. Program: 11.45:  Registrering og servering av kaffe 12.00: Håndtering av feil i offentlige anskaffelsesprosesser Vi ser nærmere på hvordan oppdragsgiver skal og bør gå frem dersom det er begått feil i en offentlig anskaffelsesprosess. Vi går gjennom […]

  Les mer

Søk