avhendingsloven


  • , ,

    Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

    En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk til sak for å få utbetalt kjøpesummen. Nord-Gudbrandsdal tingrett har denne uken avsagt dom i den spesielle saken. Retten konkluderte med at det ikke var […]

    Les mer


Søk