avdragsbetaling


  • Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag
    ,

    Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag

    Høyesterett har lagt til grunn at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes suksessivt etter hvert som retten til å kreve betaling oppstår. Høyesterett har avsagt en ny dom (12.11.2013) vedrørende foreldelse i entrepriseforhold. Spørsmålet i saken var om krav på vederlag var foreldet i den grad det hadde gått mer enn tre år fra entreprenøren krevde eller […]

    Les mer


Søk