arealplan


 • Plankrav til besvær
  , ,

  Plankrav til besvær

  Utbygging, ombygging og bruk av fast eiendom er regulert gjennom det som kan synes som et intrikat kommunalt regelverk av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Dette regelverket revideres kontinuerlig og er i stadig endring. Selv om regelverket er forankret i plan- og bygningsloven, har den enkelte kommune en viss frihet i forvaltningen av dette slik at […]

  Les mer
 • Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

  Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

  Bergens Tidende har i en artikkelserie den siste tiden satt fokus på konsekvensene av økt støy fra helikopter- og flytrafikk. Avinors prognoser for trafikkøkning ved norske lufthavner viser at svært mange vil bli berørt av den stadig voksende trafikken. Eksisterende boliger og næringsvirksomhet innenfor en vid radius fra en flyplass må forvente økt støy i de kommende […]

  Les mer

Søk