, ,

Strengere krav til boligbygging

Nye byggekrav fra myndighetene vil i fremtiden sannsynligvis påvirke prisen på nye boliger betydelig i årene som kommer. Boligprodusentenes forening har foretatt et anslag av merkostnadene, og konkluderer med at disse blir betydelige. Et eksempel som kan trekkes frem er forskriftskravet om uavhengig kontroll fra tredjeperson som skal kontrollere prosjekteringen og utførelsen. I realiteten skal kontrolløren følge prosjektet fra skisse til ferdigstillelse. Andre eksempler er skjerpede krav til elanlegg, radonsperre, solskjerming, brannslokkeanlegg og heis. I tillegg fryktes økt byråkrati.

En del veiledninger til de nye forskriftene er heller ikke endelige. Hvilke krav til rullestolstilpasning som stilles til småhus, er for eksempel ikke klart. Det betyr i realiteten at når kataloghusprodusenter skal prosjektere hus må de ”sjanse” på at valgene kommer til å ligge innenfor kravene. I verste fall kan man risikere at husene må tegnes på nytt – med de merkostnader dette medfører. Disse kan skape uforutsigbarhet.

Doktorgradsstipendiat Are Oust ved Trondheim Økonomiske Høgskole har summert alle nye myndighetspålegg som vil kunne virke fordyrende på nye boliger frem til 2013. Ifølge Oust vil en leilighet som det kostet kr 1,5 millioner å bygge i 2007,  øke til ca kr 1,8 millioner.

Les mer på http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10084017