,

SANDS Advokatfirma DA med høringsuttalelse til ny standardkontrakt om uavhengig kontroll

Standard Norge har fremmet forslag til en ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll; NS 8404.

SANDS Advokatfirma DA sin bygg- og anleggsavdeling har inngitt høringsuttalelse til forslaget, og vår uttalelse kan du lese her.

Vi har også omtalt den nye standarden i tidligere innlegg:

«Mangler ved ny standardkontrakt for oppdrag om uavhengig kontroll?»

«Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll»