Seminar om «Plunder og heft»

Som kjent kan entreprenørens økte utgifter som følge av nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid føre til krav om vederlagsjustering, dersom utgiftene skyldes byggherrens forhold. Det er dette som på byggeplass- og juristsjargongen kalles «plunder og heft.»

På seminaret tar vi for oss når slike krav kan oppstå, og hvordan det bør avgrenses mot andre typer vederlagskrav. Denne type krav er ofte vanskelig å beregne og dokumentere, hvilket vil bli behandlet på seminaret. I tillegg kommer den obligatoriske varslingsproblematikken.

Seminaret holdes til følgende tidspunkt:

  • Ålesund: 3. oktober
  • Tønsberg: 14. oktober
  • Bergen: 17. oktober
  • Oslo: 21. oktober
  • Trondheim: 21. oktober
  • Tromsø: 21. oktober

Ingen seminaravgift. Påmelding kan skje til entreprise@sands.no