Pass opp for foreldelse

Noen vil tenke at dette er rimelig elementært, men rett som det er støter vi på tilfeller hvor det gjelder å hive seg rundt for å unngå at krav skal bli foreldet. Også der det har vært advokater inne i bildet… I noen tilfeller er det allerede for sent.

Problemet oppstår typisk der den alminnelige foreldelsesfristen på tre år er utløpt og tilleggsfristen på ett år blir avgjørende. Fristen løper fra den dag da du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om fordringen og skyldneren.

Hva som er «nødvendig kunnskap» blir naturligvis et spørsmål, og det som er helt sikkert er at du ikke kan vente til du føler deg rimelig sikker på å nå frem med kravet. Fristen begynner å løpe før den tid. Er det tvil om dette er det naturligvis lurt å sørge for fristavbrytelse så snart som mulig.

I praksis håndteres dette enten ved:

1. Avtale med motparten om forlengelse av fristen frem til et gitt tidspunkt

eller

2. Rettslige skritt, typisk en klage til forliksrådet dersom fristavbrudd er det primære formålet.

Ofte vil en av kommersielle grunner strekke seg langt både i penger og tid for å finne en minnelig løsning. Pass likevel på at du ikke forhandler deg inn i foreldelse.