,

Nytt samarbeid om byggeregler

Sentrale organisasjoner i byggenæringen har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere konsekvenser av nye byggeregler.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inngikk 4. november en samarbeidsavtale med BNL, EBA, Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og Rådgivende Ingeniørers forening. Samarbeidsavtalen kalles Indeksbygg og skal vurdere konsekvenser av nye byggeregler.

De siste årene har det vært mange debatter om hvorvidt skjerpede krav i byggereglene gir økte byggekostnader. Det har vært uenighet mellom myndigheter og næringen blant annet om hvordan TEK10 har påvirket byggekostnader og brukskvalitet. I følge DiBK er målsettingen med dette prosjektet å lage en ny samspillsarena hvor representanter fra ulike deler av byggsektoren og myndigheter møtes for å vurdere konsekvenser av nye endringer i byggereglene.

DiBK opplyser videre at Indeksbyggprosjektet skal utvikle digitale modeller (BIM), såkalte referansebygg, av helt konkrete bygninger. Prosjektet starter nå utvikling av BIM-modeller av en enebolig, en boligblokk og et forretningsbygg. Når prosjektet skal vurdere konsekvenser av endringer i byggereglene, skal det utvikles minst to modeller av hver bygningstype; én basert på dagens regelverk (TEK10) og én modell som samsvarer med kravene i foreslått regelverk. Dette innebærer at man kan sammenligne konsekvenser for blant annet byggekostnader, energiberegninger og universell utforming.

Direktør i DiBK, Morten Lie, er meget optimistisk til prosjektet:

«Indeksbyggprosjektet vil være et viktig supplement til de utredningene vi allerede gjør når myndighetene vurderer endringer i regelverket. De digitale modellene av konkrete bygg vil gjør det enklere å se hvordan nye krav og byggemåter påvirker hele bygget og ikke bare de enkelte delene av bygget».