,

Nye seriøsitetskrav

De nye kontraktsbestemmelsene stiller krav om minimum 40 prosent faglærte håndverkere og minimum 7 prosent læringer i prosjektene. Det settes også begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Videre stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår, SHA samt krav om HMS-kort fra første dag.

Ved effektiv oppfølgning og kontroll av etterlevelse vil de nye bestemmelsene være et viktig bidrag til økt seriøsitet i bransjen.