Nye anskaffelsesregler – viktig nytt egenerklæringsskjema (ESPD)

I konkurranser om offentlige kontrakter stilles det normalt kvalifikasjonskrav til leverandørens økonomiske, tekniske og faglige kapasitet. Tilbyderne i konkurransen må levere dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt, og manglende oppfyllkalkulering_shutterstock_58046128_klippetelse leder til avvisning av tilbudet.

Det nye anskaffelsesregelverket har nå trådt i kraft. En viktig nyhet er at det innføres en ny måte å dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene på. Fra i dag må alle offentlige oppdragsgivere benytte det europeiske egenerklæringsskjemaet i sine konkurranser. Dette er obligatorisk for anskaffelser i forskriften del III (som hovedregel anskaffelser med verdi over 1,75 millioner kroner for varer og tjenester, 44 millioner kroner for bygge- og anleggsarbeider), og frivillig for andre anskaffelser.

Skjemaet skal inneholde oppdragsgiverens krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner, og vil i tillegg inneholde regelverkets krav til tilbyderne. Oppdragsgiver fyller ut et standardisert elektronisk skjema som inneholder hvilken dokumentasjon som kreves for å oppfylle kvalifikasjonskravet. Tilbyderne skal fylle ut dette skjemaet, erklære at kravene er oppfylte, og levere skjemaet sammen med tilbudet. Skjemaet består altså av opplysninger og erklæringer, og tilbyderne behøver ikke å sende inn den underliggende dokumentasjonen. Denne kan innhentes av oppdragsgiver underveis i konkurransen, og skal innhentes fra den som har det beste tilbudet før oppdragsgiveren tildeler kontrakten. Nettopp dette er ment å innebære en betydelig forenkling for alle parter i en anskaffelsesprosess.

Egenerklæringsskjemaet som er utarbeidet av Europakommisjonen, og oversatt av departementet, er ikke lettfattelig og enkelt. Skjemaets beskrivelser og valgmuligheter er ikke alltid selvforklarende.

Departementet har laget en veiledning, som kan finnes her. Og DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har laget veiledninger som kan finnes her.

Ta gjerne kontakt om du har behov for mer konkret veiledning.