, , , ,

Ny NS 3940 – måling av areal og volum

NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden.

Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.

 
 
   

  • Skillet mellom arealer og volumer er tydeligere
  • Begrepene bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er definert og samordnet med byggteknisk forskrift og veiledningen T-1459 Grad av utnytting
  • Antall areal- og volumbegreper er redusert
  • Målereglene er enklere, slik at man forhåpentligvis reduserer faren for misforståelser

Sammen med standarden er det også gitt ut to nye veiledninger:

  1. «Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger,» som skal vise hvilke arealenheter som nyttes ved kjøp/salg av boliger og fritidsboliger, og hvordan disse arealene måles. Boligareal (BOA) som begrep utgår helt, fordi uttrykket har medført misforståelser/konflikter.
  2. «Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg,» som inneholder ytterligere presiseringer og stiller to tilleggskrav til måleverdighet.

Standarden kan bestilles hos Standard Online.