,

Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser.

I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke viktige og konkurransedyktige leverandører fra konkurransen, og at omfattende dokumentasjonskrav lett kan bli en uforholdsmessig stor byrde, særlig for mindre leverandører.

Næringsministeren fremhever dessuten at ubalanserte kontrakter kan gi dyrere offentlige anskaffelser. Som eksempel vises det til at «vilkår om fastpris på råvaresensitive varer [kan] innebære en urimelig risikooverføring fra oppdragsgiver til leverandør. Hvis du som oppdragsgiver setter vilkår av denne typen, må leverandørene forsikre seg mot den økte risikoen. Denne økte kostnaden vil nødvendigvis reflekteres i tilbudet», fremholdes det i brevet.

For øvrig oppfordrer næringsministeren innkjøperne til å vurdere om det er mulig å dele opp enkelte kontrakter slik at også flere mindre bedrifter kan delta i konkurransen. Dette er godt innenfor innkjøpernes handlingsrom i anskaffelsesregelverket.

Du kan lese brevet i sin helhet på nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider her.