,

Kurs i totalentreprise – NS 8407

Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407.

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Dato:      5. juni 2014

Sted:       Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Klikk her for mer informasjon om kurset.

Påmelding:
Send en e-post til salg@standard.no for å melde deg på kurset, ev. ringe Standard Online på telefon 67 83 87 00.