, ,

Fylkesmann på villspor

Bakgrunnen var at fylkesmann Lars Sponheim hadde pålagt Bergen og fem omegnskommuner å følge Avinor sine nye støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. I følge Avinors prognoser for støy fra Flesland flyplass, ville dette båndlegge et enormt areal og få betydning for tusenvis av grunneiere i disse kommunene. Advokatene går i denne kronikken  i rette med Fylkesmannen og slår fast at slik rådighetsbegrensing som Fylkesmannen pålegger ikke er gyldig før den har vært gjenstand for korrekt planbehandling i de demokratisk valgte organer som er satt til å håndtere slike saker.

Klikk her for å gå til artikkelen.