,

Forum for bygg- og anleggsrett

Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare:

Seminar 1: Samspillkontrakter

Oslo: 20.03.2013

Bergen: 11.03.2013

Ålesund: 01.03.2013

Trondheim: 27.02.2013

Tromsø: 20.03.2013

Seminar 2: Uavhengig kontroll

Tønsberg: 16.04.2013

Oslo: 09.04.2013

Bergen: 09.04.2013

Ålesund: 24.04.2013

Trondheim: 17.04.2013

Tromsø: 24.04.2013

Seminar 3: Offentlige anskaffelser

 Tønsberg: 11.06.2013

Oslo: 04.06.2013

Bergen: 04.06.2013

Ålesund: 05.06.2013

Trondheim: 10.06.2013

Tromsø: 12.06.2013

Mer informasjon om kurs og dato vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.