Fortsatt vekst i bygg- og anleggsbransjen!

Strukturstatistikken for anleggsbransjen fra 2011 er nå klar og den viser at bygge- og anleggsvirksomheten har fortsatte å øke i 2011. Omsetningen i 2011 var tilbake på et nivå høyere enn i toppåret 2008.

Etter en kraftig nedgang i 2009 kom en forsiktig økning i aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten i 2010. Tallene fra 2011 viser at bygge- og anleggsvirksomheten hadde en videre oppgang og bedriftene omsatte for totalt 362,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 14,9 prosent fra 2010.

Oppføring av bygninger økte mest

Anleggsvirksomheten økte med 8,8 prosent til 34,5 milliarder kroner, mens omsetningen innenfor spesialisert bygge- og næringsaktivitet økte med 9,6 prosent til 152,1 milliarder kroner. Den største gruppen omfatter bedrifter som har oppføring av bygninger som sin hovedaktivitet. I 2011 omsatte disse for 142,6 milliarder kroner, en økning på hele 21,5 prosent fra 2010. Denne økningen har bakgrunn i en solid oppgang innenfor utvikling av boligprosjekter som gikk opp med 13 milliarder kroner og endte på 48,8 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en økning på 38,4 prosent fra 2010.

Sysselsettingen økte totalt

Bedriftene i bygge- og anleggsnæringen sysselsatte totalt 200 785 personer i 2011. Dette tilsvarer en vekst på 3,9 prosent fra 2010. Innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet var det sysselsatt 115 828 personer, noe som tilsvarer 57,7 prosent av den totale sysselsettingen i 2011. Størst vekst var det innenfor oppføring av bygninger hvor sysselsettingen økte med 5,5 prosent, fra 66 337 sysselsatte i 2010 til 70 004 sysselsatte i 2011. Innenfor anleggsvirksomhet hadde sysselsettingen en svak nedgang og gikk ned med 0,7 prosent.

I 2011 hadde 91,3 prosent av bedriftene 9 eller færre sysselsatte, og disse bedriftene stod for 34,9 prosent av omsetningen. Bedrifter med flere enn 50 sysselsatte utgjorde 0,9 prosent. Disse stod til sammen for 30 prosent av den totale omsetningen.

Omsetning økte med 14,6 prosent på foretaksnivå

I 2011 økte omsetningen til foretakene til 358,8 milliarder kroner, en økning på 14,6 prosent fra 2010. Foretak innenfor oppføring av bygninger stod for 49,4 prosent av omsetningen, mens 42 prosent kom fra spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Anleggsvirksomhet utgjorde 8,6 prosent av omsetningen. Statistikken er tilgjengelig her.