Finseseminaret 2013

Entrepriserettsforeningen i Bergen gjennomfører sitt femte Finseseminar den 17-19. april 2013. Temaet denne gangen er «Det gode Prosjekt.»

I seminaret gjennomgås prosjektets fem faser, og det vil bli fokusert på kritiske faktorer som øker muligheten til suksess for både byggherre, entreprenør og rådgiver. I tillegg behandles enkelte særlige temaer, som samspillsentreprise og regningsarbeid. Dessuten får alle fråtse i frisk luft og sosial glede!

Flere av årets forelesere er erfarne ledere fra byggebransjen som villig deler sine erfaringer. I tillegg kommer filosof Einar Øverenget (kjent bl.a. fra Nitimen på NRK) som bl.a. vil vektlegge kommunikasjonens betydning for et vellykket prosjekt.

Finseseminaret er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling innen byggebransjen. Seminaret egner seg for prosjektledere, entreprenører, jurister, advokater, ingeniører, arkitekter, innkjøpere mv.

Last ned invitasjonen her. Påmeldingsfrist er 1. mars.