, ,

Entreprisedagen i Vest

Årets hovedtema er kontraktsstrategier, særlig i offentlige byggeprosjekter:

 • Nye konkurranseformer gir nye forretningsmodeller i bygge- og anleggsbransjen
  v/ Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier
 • Kontrahering og kontraktstrategi sett i et entreprenørperspektiv
  v/ Arne Giske, konsernsjef Veidekke
 • Mellom barken og veden vol. 2
  v/ Samuel Skrunes, partner Kluge, Kari Sveva Dowsett, regiondirektør Multiconsult og Gunnar Størksen, eier HusGruppen
 • Samspill og verdioptimalisering – Hordaland Fylkeskommunes kontraktstrategi
  v/ Jostein Fjærestad, Eigedomsdirektør Hordaland Fylkeskommune
 • The Follo Game. Skråblikk på en av Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
  v/ Alf Johan Knag og Tor A. F. Ulsted, partnere SANDS

Det blir servert tapas med tilbehør etter programmet. Gå til påmelding.