,

Er eiendommens beliggenhet juridisk vernet?

Kjøp av eiendom er for de fleste personer i Norge en stor privatøkonomisk investering, ikke bare i tomt og bygningsmasse, men også i beliggenhet. I et samfunn der mange betaler godt for å sikre seg attraktiv beliggenhet, kan for eksempel utsiktstap, økt støy og forurensning medføre både trivselstap og betydelig verdireduksjon.

Ved fysiske mangler på bygget nyter grunneieren et sterkt vern i norsk lovgivning. Spørsmålet er hvilket vern eieren har mot endringer i beliggenhetens verdi. Les mer om dette her.