Ukategorisert


 • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

  Les mer
 • Vårens kurs for Standard Online

  Vårens kurs for Standard Online

  Her er en oversikt over kursene vi holder for Standard Online i vår:  Bergen Kurs i Utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 Kurs i Totalentreprise – NS 8407 Kurs i Overtakelse av bygg og anlegg – NS 8430 Kurs i Utførelsesentreprise NS 8405 og NS 8406 Stavanger Kurs i Utførelsesentreprise – NS 8405 og NS […]

  Les mer
 • Vurdering av innholdet i begrepet ”overordnet ansvar” ved sentral godkjenning
  , ,

  Vurdering av innholdet i begrepet ”overordnet ansvar” ved sentral godkjenning

  Spørsmålet kommer på spissen blant annet i anbudskonkurranser. Sentralt godkjenning for ansvarsrett er en frivillig ordning, som administreres av Direktoratet for Byggkvalitet. Kommunen vil normalt legge til grunn at et foretak med sentral godkjenning oppfyller relevante krav i lov og forskrift til styringssystem og kompetanse innenfor angitt fagområde. Ved sentral godkjenning for ”overordnet ansvar” er […]

  Les mer
 • Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse
  , ,

  Reklamasjon og foreldelse: Foreldelsesfristen løper fra avtalt overtakelse

  En forutsetning for at en mangel skal kunne gjøres gjeldende, er at det er reklamert tidsnok. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man har reklamert innen kontraktens reklamasjonsfrister, så må man i tillegg avbryte foreldelsesfristen som løper parallelt. Foreldelse kan godt inntre før reklamasjonsfristen er utløpt. Til illustrasjon kan vi se […]

  Les mer
 • Finseseminaret 2013

  Finseseminaret 2013

  Entrepriserettsforeningen i Bergen gjennomfører sitt femte Finseseminar den 17-19. april 2013. Temaet denne gangen er «Det gode Prosjekt.» I seminaret gjennomgås prosjektets fem faser, og det vil bli fokusert på kritiske faktorer som øker muligheten til suksess for både byggherre, entreprenør og rådgiver. I tillegg behandles enkelte særlige temaer, som samspillsentreprise og regningsarbeid. Dessuten får […]

  Les mer
 • Vårens kurs for Standard Online

  Vårens kurs for Standard Online

  Vi har samarbeidsavtale med Standard Online om avholdelse av kurs i juridiske standardkontrakter i Bergen og Stavanger. Her er vårens kurs. Trykk på ønsket kurs for å se nærmere beskrivelse. 30.01.2013: Kurs i offentlige anskaffelser (Bergen), foredragsholder: advokat Åshild Fløisand 19.02.2013: Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter (Bergen) – NS 8405 og NS 8406, foredragsholder: advokat […]

  Les mer
 • Nye kontrakter for håndverkertjenester – konfliktskapende ?
  , , ,

  Nye kontrakter for håndverkertjenester – konfliktskapende ?

  Standard Norge har nå to nye kontraktsutkast for håndverkertjenester liggende ute til høring (Byggblankett 3501 og 3502). Høringsfristen er 1. oktober 2012.   Størst spenning knytter det seg nok til Byggblankett 3501. For arbeider hvor avtalt vederlag er 2 G (kr. 164.244,-) eller mer, foreslås det nå innført en regel om at forbruker skal kunne […]

  Les mer

Søk