Nytt og nyhetsbrev


 • Bedre inntjening for bygg- og anleggsbransjen
  ,

  Bedre inntjening for bygg- og anleggsbransjen

  De største aktørene i bygg- og anleggsbransjen tjener bedre. Det viser en oversikt som KPMG har utarbeidet. Resultatmarginene har siden 2007 hatt en fallende tendens blant de 20 største aktørene i bransjen. «I gjennomsnitt har resultatmarginene falt fra 5 prosent til 2,5 prosent i 2012. Nå har det skjedd en bedring», uttaler revisor Svein Wiig  i KPMG til Dagens Næringsliv. […]

  Les mer
 • Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag
  ,

  Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag

  Høyesterett har lagt til grunn at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes suksessivt etter hvert som retten til å kreve betaling oppstår. Høyesterett har avsagt en ny dom (12.11.2013) vedrørende foreldelse i entrepriseforhold. Spørsmålet i saken var om krav på vederlag var foreldet i den grad det hadde gått mer enn tre år fra entreprenøren krevde eller […]

  Les mer
 • Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA
  ,

  Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA

  Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014. Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som Regjeringen Solberg er kommet med, så fryder skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA seg over å kommentere disse også. Trykk her for å lese kommentarene. Finansminister […]

  Les mer
 • Nytt samarbeid om byggeregler
  ,

  Nytt samarbeid om byggeregler

  Sentrale organisasjoner i byggenæringen har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere konsekvenser av nye byggeregler. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inngikk 4. november en samarbeidsavtale med BNL, EBA, Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og Rådgivende Ingeniørers forening. Samarbeidsavtalen kalles Indeksbygg og skal vurdere konsekvenser av nye byggeregler. De siste årene har det vært mange debatter […]

  Les mer
 • Entrepriserettslig symposium i Bergen
  , ,

  Entrepriserettslig symposium i Bergen

  Symposiet “Entreprenørrisikoen revisited – hva har skjedd siden 1966 og hvor går veien videre?” arrangeres i Bergen mandag 11. og tirsdag 12. november 2013. Jusprofessor Tore Sandviks doktoravhandling “Entreprenørrisikoen” fra 1966 var et banebrytende arbeid som la en meget viktig del av grunnlaget for utviklingen av den norske entrepriseretten. Avhandlingen beskrev og analyserte fordelingen av […]

  Les mer
 • Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.
  , , ,

  Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

  Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for private reguleringsforslag til 10 år – mot dagens frist på fem år. I tillegg inneholder høringsforslaget ytterligere tre typer av endringer i plan- og bygningsloven. […]

  Les mer
 • Byggejuss.no fyller to år!

  Byggejuss.no fyller to år!

  Den 25. august 2011 åpnet byggejuss.no. Siden den gang har vi hatt nærmere 30 000 besøk – det er vi ganske stolte av! Siden starten har vi publisert mer enn 200 innlegg om mange ulike temaer; alt fra spørsmål om brukstillatelse og oppføring av bolig til hvordan du som oppdragsgiver forebygger ulovlig anbudssamarbeid. Vi ønsker å være en oppdatert kunnskapsbank, […]

  Les mer
 • Forenkling av byggereglene
  ,

  Forenkling av byggereglene

  Byggesaksprosessene skal effektiviseres, blant annet ved at det ikke lenger vil være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer og mindre tilbygg som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Det skal nå holde med en registrering hos kommunen, såfremt du holder deg innenfor vedtatt plan for området. Det eneste som kreves er at du venter i tre uker […]

  Les mer
 • Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?
  ,

  Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

  Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”  Rapporten inneholder en vurdering av de juridiske konsekvensene av BIM («BygningsInformasjonsModellering»), samspill (evt. partnering) og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid). Komiteen, under ledelse av prof. Knut Kaasen, har konkludert med at den ikke anbefaler […]

  Les mer
 • Kurs i Stavanger, NS 8405/8406
  , ,

  Kurs i Stavanger, NS 8405/8406

  Den 28. mai holder vi dagskurs i Stavanger for Standard Online. Kurset tar for seg utvalgte emner fra standardkontraktene NS 8405 og 8406. Nærmere informasjon om kurset og påmelding finner du her. Alf Johan KnagAlf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er […]

  Les mer

Søk