Nytt og nyhetsbrev


 • Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder
  ,

  Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

  Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde rett til å kreve erstatning som følge av at utførte mengder ble betydelig lavere enn det som var stipulert i kontrakten. Kontrakten var basert […]

  Les mer
 • Dalende produktivitet i byggenæringen?
  , ,

  Dalende produktivitet i byggenæringen?

  Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av at produktiviteten i byggenæringen har vært avtagende de siste 10-15 årene. På oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet har SINTEF Teknologi og samfunn i samarbeid med NTNU, Catenda, SSB, arkitektfirmaet Narud, Stokke Wiig og Metier/BA2015 vurdert dagens produktivitetsmålinger […]

  Les mer
 • Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven
  ,

  Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. Et viktig formål med forslagene som nå skal behandles av Stortinget, er å effektivisere byggesaksprosessene. Regjeringen foreslår […]

  Les mer
 • Nye tidsfrister for boligbygging?
  , , ,

  Nye tidsfrister for boligbygging?

  Dagens tidsfrister ved både rammetillatelser og private vedtatte reguleringsplaner kan bli endret. Det foreslår i hvert fall Høyres boligpolitiske talsmann, Mudassar Kapur, når han i dag legger frem et nytt resolusjonsforslag for boligbygging under Høyres landsmøte: – Med den store boligmangelen vi har i pressområder, er det uansvarlig å stenge dørene for både utbyggere og privatpersoner kun fordi […]

  Les mer
 • Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer
  , , , , ,

  Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

  Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst og de som utsetter arbeidstakerne for fare, og å forebygge slike brudd på arbeidsmiljølovgivningen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til tilsynets hjemmeside. Selv […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett
  ,

  Forum for bygg- og anleggsrett

  Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, 10. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: Rådgiveransvar, 3. juni 2014   TRONDHEIM Forum nr. 1: Taktisk prising, 6. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: […]

  Les mer
 • Bygging av nye boliger falt med 43 prosent
  , , ,

  Bygging av nye boliger falt med 43 prosent

  Fra november 2012 til november i år falt igangsetting av nye boliger med 43 prosent. Det viser tall som Boligprodusentenes Forening la frem i dag. Videre viser tallene at salget av boliger i november er ned 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor. Ikke overraskende […]

  Les mer
 • For små og store kjøkkenentreprenører

  For små og store kjøkkenentreprenører

  Byggejuss.no oppfordrer landets byggenæring til å imponere med sine byggekunster på kjøkkenet frem mot jul. Gode fagarbeidere overlater ikke byggingen til tilfeldighetene. Få kyndig veiledning fra SINTEF Byggforsk sin nyeste versjon (2012) av detaljblad for Spiselige byggverk – Pepperkakehus.  Spesielt interesserte kan også ha glede av forrige utgave (2009) av detaljblad for Pepperkakehus. Alf Johan KnagAlf Johan Knag leder SANDS’ […]

  Les mer
 • Nye håndverkerkontrakter
  ,

  Nye håndverkerkontrakter

  Standard Norge har fastsatt to nye kontrakter til håndverkertjenesteloven. De nye kontraktene er en totalrevisjon av håndverkerkontraktene, som har betegnelsene Byggblankett 3501 og 3502. Dette skriver Jørgen Birkeland, Standard Norge, i et innlegg på portalen Gyldendal Rettsdata. De opprinnelige kontraktene har eksistert siden 2001, uten å ha vært oppdatert siden den gang. Etter flere henvendelser fra bransjen tok […]

  Les mer
 • Ny klagenemnd for håndverkertjenester
  ,

  Ny klagenemnd for håndverkertjenester

  Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet i 2011. Nå gjenoppstår nemnda. I følge tatt fra Prognosesenteret vil nordmenn i år bruke over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av hus og hytter. […]

  Les mer

Søk