Nytt og nyhetsbrev


 • ,

  Nye krav til energimerking av yrkesbygg

  Fra 1. juli 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energiattest oppnås innen fristens utløp.

  Les mer
 • Endring i søknadsreglene for våtromsarbeid i eksisterende bygg
  ,

  Endring i søknadsreglene for våtromsarbeid i eksisterende bygg

  Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har varslet en endring i reglene knyttet til søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg. Bakgrunnen for endringen er at kravet om å benytte ansvarlig foretak ved våtromsarbeid har generert en betydelig saksbehandlingsbyrde, samtidig som de omfattende reglene hemmer bransjens aktivitet. Det er på det rene at reglene nå skal […]

  Les mer
 • Nyhetsbrev – mars 2011

  Nyhetsbrev – mars 2011

  I dette nummeret: Justering av leie, ulovlig anbudssamarbeid, praktisk konkurranserett, merverdiavgift i enterpriseforhold, dispensasjon etter ny plan- og bygningslov, nyheter. Klikk her for å lese nyhetsbrevet admin

  Les mer

Søk