Offentlige anskaffelser


 • Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer
  , , , , ,

  Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

  Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst og de som utsetter arbeidstakerne for fare, og å forebygge slike brudd på arbeidsmiljølovgivningen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til tilsynets hjemmeside. Selv […]

  Les mer
 • Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere
  ,

  Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

  Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling i delkontrakter er viktig for å sikre god konkurranse om offentlige anskaffelser. I brevet påpekes det blant annet at oppdragsgivere som stiller for strenge kvalifikasjonskrav kan utelukke […]

  Les mer
 • Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

  Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

  Seks av ti leverandører synes ikke det er lett å forstå oppbyggingen av konkurransegrunnlaget i konkurransene de har deltatt i. Det viser en undersøkelse som Innkjøpskontoret AS har gjennomført. Av de resterende deltakerne stilte 20 % seg nøytrale, mens 20 % syntes oppbyggingen av konkurransegrunnlagene var lett å forstå. Imidlertid var de fleste av den oppfatning at bruk av […]

  Les mer
 • Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?
  ,

  Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?

  I tildelingsevalueringen avgjøres hvilken tilbyder som vinner konkurransen, basert på hvilket tilbud som er best etter tildelingskriteriene. Hvilke tildelingskriterier oppdragsgiver velger er dermed viktig for å sikre at han får inn tilbud som dekker behovet best mulig og at dette tilbudet vil oppnå høyeste poengsum når tilbudene skal evalueres. Videre må det sikres at tildelingskriteriene […]

  Les mer
 • Totalentreprisen – den foretrukne entrepriseformen?
  ,

  Totalentreprisen – den foretrukne entrepriseformen?

  «Ja!», svarer «söta bror». Dette fremkommer av en svensk utredning fra 2012. Komiteen så her på hvordan man kunne forbedre produktiviteten og innovasjonsgraden i anleggsbransjen. Én av fremgangsmåtene var å følge opp Trafikverkets totalentrepriser. Man tok utgangspunkt i 11 veiprosjekter, hvor 26 respondenter fra disse entrepriseprosjektene svarte på en omfattende undersøkelse. Respondentene besto av byggherrer, entreprenører og […]

  Les mer
 • NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser
  ,

  NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser

  NHO relanserer nå Næringslivets forum for offentlige anskaffelser (NFOA). NHO ønsker med dette å skape en ny arenea for diskusjon mellom aktørene i de offentlige anskaffelsesprosessene. Det er ønskelig å trekke til seg deltagere fra tilbyderne, oppdragsgiverne, rådgiverne og andre som befatter seg med offentlige anskaffelser. NFOA skal møtes fire ganger i året. Samlingene ledes av NHO- advokat […]

  Les mer
 • ,

  Kraftprodusenter er nå unntatt fra anskaffelsesregelverket

  ESA har innvilget fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for kraftprodusenter i Norge. Unntaket gjelder produksjon og grossistsalg. Kontrakter som inngås for å utøve slike aktiviteter kan nå inngås uten at det gjennomføres konkurranse i tråd med forsyningsforskriften. Vedtaket som ble fattet den 22. mai fremkom etter en søknad fra norske kraftprodusenter. Muligheten til å […]

  Les mer
 • ,

  Nå kan utløpte tilbud gjenopplives – nye regler om vedståelsesfrist

  I forbindelse med den nylig gjennomførte revisjon av anskaffelsesregelverkets sanksjonsregler, ble det også foretatt endringer av reglene om vedståelsesfrist. Vedståelsesfrist er den tiden tilbyderen er forpliktet til å vedstå seg tilbudet, med andre ord vil ikke tilbyderen lengre være bundet av tilbudet når fristen har løpt ut. Tidligere har det vært lagt til grunn at […]

  Les mer
 • , ,

  Høstens faglige påfyll

  Hold av følgende datoer til høstens frokostseminarer for bygg- og anleggsbransjen – Forum for bygg- og anleggsrett.   Forum 1: Entreprise, tema: entreprisemodeller 21.09.2012: Bergen 25.09.2012: Oslo 26.09.2012: Tønsberg, Trondheim, Ålesund og Tromsø   Forum 2: Entreprise, tema: rigg og drift 23.10.2012: Oslo 24.10.2012: Trondheim og Tromsø 25.10.2012: Tønsberg 31.10.2012: Ålesund og Bergen   Forum […]

  Les mer
 • ,

  Justerte terskelverdier fra 1. juli 2012

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft den 1. juli 2012. Justeringene er foretatt for å ta høyde for svingninger i valutakursene. I tråd med tidligere praksis er de norske terskelverdiene avrundet nedover til nærmeste NOK 50 000. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet […]

  Les mer

Søk