Forsikring


 • Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?
  , ,

  Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?

  Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for fast eiendom. Imidlertid er mange skader uforsikrede, og selskapene søker jevnlig regress. Hvem har det endelige ansvaret?

  Les mer
 • Om ansvarsforsikring og ubehagelige overraskelser
  , ,

  Om ansvarsforsikring og ubehagelige overraskelser

  Standardkontraktene krever at entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring for skader han og hans underentreprenører forårsaker under utførelsen av kontraktarbeidet.  Forsikringsvilkårenes små bokstaver medfører likevel at entreprenøren ikke er dekket for noen av de mest alminnelige skadetyper, så som skader ved sprengningsarbeid. Partene bør vurdere å tegne nødvendig tilleggsdekning. I alle vanlige standardkontrakter er entreprenøren forpliktet til […]

  Les mer

Søk