Foreldelse


 • , , ,

  Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

  Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et annet regelsett, foreldelsesbestemmelsene, som løper parallelt og uavhengig av reklamasjonsfristene.

  Les mer
 • Pass opp for foreldelse – del 2

  I forrige innlegg om foreldelse viste jeg til at den alminnelige foreldelsesfristen er på tre år, men når begynner denne å løpe? Hovedregelen er at fristen regnes fra den dag da fordringhaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse. Dette følger av foreldelsesloven § 3 nr. 1. Dette synes i utgangspunktet å gi god mening. […]

  Les mer
 • Pass opp for foreldelse

  Noen vil tenke at dette er rimelig elementært, men rett som det er støter vi på tilfeller hvor det gjelder å hive seg rundt for å unngå at krav skal bli foreldet. Også der det har vært advokater inne i bildet… I noen tilfeller er det allerede for sent. Problemet oppstår typisk der den alminnelige […]

  Les mer

Søk