Forbrukerentreprise


 • , , ,

  Bergen kommune frifunnet i sak om setningsskader

  I går falt det dom i saken hvor beboerne i en bygård i Ladegårdsgaten i Bergen har fremmet krav om erstatning mot Bergen kommune. Mens beboerne ble tilkjent 80 millioner kroner i erstatning i tingretten, har Gulating lagmannsrett nå funnet at det ikke forelå erstatningsansvar for kommunen. Beboere i 15 leiligheter i bygården som ligger i […]

  Les mer
 • Nå blir det enklere å bygge
  , ,

  Nå blir det enklere å bygge

  Regjeringen la forrige fredag frem bygningsmeldingen. Her åpnes det for at en del tiltak på egen eiendom fritas fra søknadsplikt. Det skal bli enklere saksbehandling knyttet til bygging av garasje, tilbygg og uthus. I dag er det i mange kommuner lang ventetid for å få behandlet byggesøknaden. En stor andel av sakene omhandler nettopp mindre tiltak på […]

  Les mer
 • Ny NS 3940 – måling av areal og volum
  , , , ,

  Ny NS 3940 – måling av areal og volum

  NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.         Skillet mellom arealer og volumer er tydeligere Begrepene bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er definert […]

  Les mer
 • ,

  Husk varsling ved streik

  Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen kl 24:00 førstkommende mandag vil det bli storstreik i byggenæringen. På bygg.no ligger oversikten over hvilke selskaper som blir rammet og hvor mange som tas ut i de enkelte selskapene, se link. Ved forsinkelse som skyldes streik har partene krav på fristforlengelse, jf. NS 8406 pkt. 20, […]

  Les mer
 • Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen
  ,

  Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

  EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det […]

  Les mer
 • , , ,

  Hva skjer når et selskap går konkurs?

  Faktor Eiendom har begjært oppbud. Dermed er en gigantkonkurs i norsk målestokk et faktum, melder www.bygg.no. Faktor Eiendom er ikke det første selskapet til å bli tatt under konkursbehandling i år, og blir helt sikkert ikke det siste. Mange lurer sikker på hva som er prosessen i en konkurs, så vi har laget en kort […]

  Les mer
 • Strengere krav til boligbygging
  , ,

  Strengere krav til boligbygging

  Nye byggekrav fra myndighetene vil i fremtiden sannsynligvis påvirke prisen på nye boliger betydelig i årene som kommer. Boligprodusentenes forening har foretatt et anslag av merkostnadene, og konkluderer med at disse blir betydelige. Et eksempel som kan trekkes frem er forskriftskravet om uavhengig kontroll fra tredjeperson som skal kontrollere prosjekteringen og utførelsen. I realiteten skal […]

  Les mer
 • ,

  Avbestillingsgebyr ved avbestilling av bolig under oppføring

  Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den forbindelse en adgang for forbrukeren og entreprenøren til å avtale at forbrukeren i et slikt tilfelle skal betale et avtalt avbestillingsgebyr i stedet for en […]

  Les mer
 • Avtale med forbruker

  I vår moderne lovgivning har forbrukere et sterkt vern. Avtaler som reduserer forbrukerens rettigheter, er helt eller delvis ugyldige. Her ligger det mange feller som entreprenører må unngå å gå i.  I moderne lovgivning er forbrukerinteressene sterkt ivaretatt. Bustadoppføringsloven, avhendingsloven og forbrukerkjøpsloven er alle eksempler på dette. Også i avhendingsloven, som kommer til anvendelse ved […]

  Les mer
 • Privatperson må sone 21 dager i fengsel for kjøp av “svart arbeid”

  Privatperson må sone 21 dager i fengsel for kjøp av “svart arbeid”

  «Svart arbeid er moralsk – skatt er tyveri», hevdes det med bred penn på en nettside som etter eget utsagn informerer om «selvforsvar mot statlig, organisert kriminalitet». En ny undersøkelse av privatpersoners kjøp av svart arbeid, gjennomført for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi, viser at 23 % av de spurte hadde kjøpt svart arbeid […]

  Les mer

Søk