, , , , ,

Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen.

– Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst og de som utsetter arbeidstakerne for fare, og å forebygge slike brudd på arbeidsmiljølovgivningen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til tilsynets hjemmeside. Selv om tilsynet vil passe på alle bransjer, påpekes det at særlig bygg- og anleggsbransjen prioriteres i første omgang.

Arbeidstilsynet kan sanksjonere mot grov arbeidsmiljøkriminalitet med et gebyr på inntil 1,3 millioner kroner. Arbeidstilsynet informerer om at man vil benytte seg av overtredelsesgebyr ved «gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen.» Det påpekes videre at dette typisk vil være en overtredelse som «ikke er alvorlig nok til at Arbeidstilsynet politianmelder saken, men der vanlige virkemidler som pålegg, tvangsmulkt eller stans ikke har god nok effekt alene, og når vi mener overtredelsesgebyr vil gi større effekt

Det varsles om at overtredelsesgebyr særlig vil være aktuelt ved farlig arbeid i høyden og mangelfulle stillas, samt farlig arbeid med asbest. Arbeidstilsynet vil sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft til livs, og mener at gebyrer vil kunne ha en preventiv effekt. Et annet virkemiddel mot det samme er krav om ID-kort, som ble innført for en tid tilbake.

– Ofte er mangel på ID-kort et signal om at det finnes andre og alvorlige brudd på arbeidsmiljølovgivningen, for eksempel mangel på bruk av personlig verneutstyr, mangel på opplæring og feil ved arbeidsutstyr. Det er ikke slik at vi skal gi overtredelsesgebyr hver gang noen mangler ID-kort. Det er ikke slik at vi skal gi overtredelsesgebyr hver gang noen mangler ID-kort. Vi ser også på mangel på ID-kort i sammenheng med eventuelle andre alvorlige
lovbrudd i virksomheten, sier Finboe Svendsen til tilsynets hjemmeside.