, , ,

Bergen kommune frifunnet i sak om setningsskader

I går falt det dom i saken hvor beboerne i en bygård i Ladegårdsgaten i Bergen har fremmet krav om erstatning mot Bergen kommune. Mens beboerne ble tilkjent 80 millioner kroner i erstatning i tingretten, har Gulating lagmannsrett nå funnet at det ikke forelå erstatningsansvar for kommunen.

Beboere i 15 leiligheter i bygården som ligger i Sandviken, måtte 3. juli 2009 evakueres fordi det ble oppdaget setningsskader på opptil 30 cm som gjorde at bygget var rastruet. Beboerne fremmet krav om erstatning basert på at de mente at setningsskadene skyldtes en vann- og kloakktunnel som kommunen bygget i 1997/1998.

I desember 2010 vant beboerne frem med sitt krav i Bergen tingrett, men kommunen påanket dommen. Ankeforhandlingene ble avsluttet i mai i år. I den ferske dommen fra lagmannsretten legger retten til grunn at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom setningsskadene og oppføringen av vann- og kloakktunnelen. I stedet vises det til at bygget er dårlig fundamentert på løsmasser, og at det har foregått en gradvis setningsutvikling over tid som er skyld i skadene.

Kommunen ble følgelig hørt med sine anførsler. Det er enda ikke klart om dommen blir anket.

Les mer:

http://www.bt.no/bolig/Ladegarden-saken-Kommunen-vant-over-beboerne-i-retten-2752989.html

http://www.ba.no/nyheter/article6199209.ece