,

Bedre inntjening for bygg- og anleggsbransjen

kranDe største aktørene i bygg- og anleggsbransjen tjener bedre. Det viser en oversikt som KPMG har utarbeidet. Resultatmarginene har siden 2007 hatt en fallende tendens blant de 20 største aktørene i bransjen. «I gjennomsnitt har resultatmarginene falt fra 5 prosent til 2,5 prosent i 2012. Nå har det skjedd en bedring», uttaler revisor Svein Wiig  i KPMG til Dagens Næringsliv. Han tror at årsaken til at inntjeningen øker er at ledelsen i selskapene har endret holdningen i risikostyringen og har evnet og si nei til prosjekter med lav lønnsomhet. Han påpeker at man i Norge over lang tid har akseptert lave marginer.

At flere utenlandske entreprenører nå satser på å vinne kontrakter i Norge, bidrar også til å presse marginene. Men Wiig avviser at de utenlandske aktørene stikker av med alle kontraktene: «Av 86 kontrakter i anleggssektoren over 100 millioner har 67 gått til norske selskaper fra 2011 og frem til nå», sier Wiig til DN. Et annet spørsmål er hvilke aktører man skal anse som utenlandske og hvilke man anser som norske. Det er uansett gledelig at pilen ser ut til å peke den riktige veien for aktørene i bygg- og anleggsbransjen.