Alf Johan Knag


 • Skattenytt fra statsbusjettet
  ,

  Skattenytt fra statsbusjettet

  Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem 6. oktober. Som vanlig inneholder det forslag til skatteendringer, både for personbeskatningen, næringsbeskatningen, eiendomsskatten og mva/indirekte skatter. Klikk her for å lese SANDS Advokatfirma DA nyhetsbrev som kommenterer forslagene. Et par av forslagene som er spesielt aktuelle for byggenæringen kommenteres særskilt her på bloggen. Alf Johan KnagAlf Johan Knag […]

  Les mer
 • Planlegging og organisering av byggeprosjekter
  ,

  Planlegging og organisering av byggeprosjekter

  Den 21. september 2011 kl 17 avholder Entrepriserettsforeningen i Bergen sitt årsmøte. I møtet vil representanter fra Helse Bergen og Bybanen Utbygging innlede om planleggingen av noen store byggeprosjekter som er underveis. Presentasjonene vil komme inn på temaer som kontraktsstrategi, prosjektplanlegging, valg av entreprisemodell, oppdeling av kontrakter, vurdering av usikkerhet/risiko, vurdering av bruk av standardkontraktene og […]

  Les mer
 • ,

  Farlig å forhandle

  Høyesterett kom i vår til at revisorselskapet Ernst & Young AS hadde bundet seg til å inngå avtale om leie av forretningslokaler selv om det ikke var inngått noen skriftlig kontrakt, og revisorene mente de hadde tatt et såkalt signeringsforbehold. Den som forhandlet avtalen hadde ikke fullmakt til å inngå den, men Høysterett kom til at […]

  Les mer
 • Luftig befaring

  Luftig befaring

  Entreprisegruppen til Steenstrup Stordrange fikk gleden av å gjennomføre byggeplassbefaring på Hardangerbroen i juni. Som inviterte gjester hos den danske entreprenørgiganten MT Højgaard ble en oppglødd gruppe advokater undervist i brobyggingskunsten, og det hele ble avsluttet med et luftig utsyn over Hardanger fra et av de 200 meter høye brotårnene. Alf Johan KnagAlf Johan Knag leder SANDS’ […]

  Les mer
 • ,

  Uklare kontrakter skaper tvister

  Vi undersøkte nesten 200 dommer for å finne ut i hvilken grad kontraktstvistene i entrepriseforhold skyldes dårlige kontrakter. Omtrent halvparten av disse skyldtes uklarheter som partene selv hadde skapt ved kontraktsinngåelsen. Disse kunne, i tillegg til uklare arbeidsbeskrivelser, deles inn i følgende kategorier: a)  Forsøk på å fravike standardkontraktene b)  Ikke bruk av standardkontrakt c)  […]

  Les mer
 • ,

  Er eiendommens beliggenhet juridisk vernet?

  Kjøp av eiendom er for de fleste personer i Norge en stor privatøkonomisk investering, ikke bare i tomt og bygningsmasse, men også i beliggenhet. I et samfunn der mange betaler godt for å sikre seg attraktiv beliggenhet, kan for eksempel utsiktstap, økt støy og forurensning medføre både trivselstap og betydelig verdireduksjon. Ved fysiske mangler på […]

  Les mer

Søk